Print This Page

Anders leren op de Catamaran

In het schooljaar 2006-2007 is op De Catamaran het schoolconcept  “De Andere Basisschool ingevoerd, waardoor wij een meer passend onderwijsaanbod aan onze leerlingen kunnen bieden. Op deze website kunt u hierover lezen. Ook de schoolgids en de bijlage van de schoolgids is er te vinden.
U kunt natuurlijk ook altijd met de directie van school bellen voor meer informatie en voor een rondleiding door de school.

Waarom kiezen wij ervoor om het anders te doen?
De Catamaran wil zich als SBO-school onderscheiden van de reguliere basisscholen. We zien in de praktijk dat de leerling-populatie die bij ons op school komt, vaak vastgelopen is in reguliere onderwijs of ook al in de voorbereiding daarop. De doelgroep die bij ons komt, bestaat dus uit kinderen die het ook mét extra zorg en ondersteuning op de reguliere school niet blijken te redden.

De redenen daarvoor kunnen verschillend zijn; het centrale punt is dat veel van onze leerlingen als wij ze in de meer traditionele leraar-leerlingverhouding brengen, de neiging hebben om zich te afhankelijk op te stellen van de leerkracht, met als basisattitude: ‘Zeg jij maar wat ik moet, ik kan het toch vast niet.’ Om deze negatieve spiraal bij de kinderen te doorbreken, werken wij vanuit het concept ‘de andere basisschool’ – een binnen het APS ontwikkeld onderwijsconcept, waarin acceptatie van elkaar een belangrijk aspect is en waarbij bovendien de leerling de gelegenheid krijgt om zelf keuzes te maken in het eigen leerproces.

We streven ernaar dat de leerling zelf eigenaar wordt van het eigen leerproces en richten ons er in de eerste plaats op het zelfvertrouwen en de leermotivatie van kinderen op te bouwen. Dit kan, door zo consequent mogelijk uit te gaan van wat ze wel kunnen en niet van wat ze niet kunnen. En tevens door te zorgen voor een omgeving die veilig is. De ruimtes in school zijn zo betekenisvol mogelijk ingericht en dagen de leerlingen uit tot actief leren.

 

 

 Volgende pagina: Onze school