Verzuim

Voor uitgebreide informatie over deze onderwerpen verwijzen wij u naar de schoolgids. Wanneer een kind niet op school kan komen, geven de ouders daarvan bericht aan de school. Vanaf half acht ‘s morgens is de school telefonisch bereikbaar. U kunt ook uw melding via e-mail doen: ziekmeldingcatamaran@oo-emmen.nl
Het spreekt vanzelf dat wanneer uw kind met een taxi-busje op school komt, u ook de desbetreffende chauffeur op de hoogte stelt.

Wij zijn als school verplicht om ongeoorloofd verzuim door te geven aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. Aanvraag voor bijzonder verlof moet schriftelijk ingediend worden bij de directeur. Telefonisch vooroverleg daarover is zeer gewenst. Ook wanneer u niet weet of uw verzoek binnen de regels valt is het goed dit met de directeur te bespreken.

Noodzakelijk verzuim zoals een bezoek naar de huisarts kunt u bespreken met de stamgroepleerkracht van uw kind. Wanneer een kind zonder bericht om 9.00 nog niet aanwezig is, worden de ouders gebeld.

© 2024 Onderwijs Opvang Emmen - alle rechten voorbehouden